كاربرد اصول رياضي در روش هاي مديريت سينرژي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كاربرد اصول رياضي در روش هاي مديريت سينرژي

كاربرد اصول رياضي در روش هاي مديريت سينر ...

ناشر : چكامه باران

علي رضا فرجي مطلق

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال