مقدمه‌اي بر مدلسازي در فيزيولوژي و پزشكي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مقدمه‌اي بر مدلسازي در فيزيولوژي و پزشكي

مقدمه‌اي بر مدلسازي در فيزيولوژي و پزشكي

ناشر : آثار نفيس

ن‍ادر ج‍ع‍ف‍رن‍ي‍ا داب‍ان‍ل‍و

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال