تئوري هاي مديريت پيشرفته |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 17


‏‫تئوري هاي سازمان و مديريت پيشرفته

‏‫تئوري هاي سازمان و مديريت پيشرفته

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

ح‍س‍ن رن‍گ‍ري‍ز

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۵۰۰۰۰ ریال

تئوري هاي مديريت پيشرفته

تئوري هاي مديريت پيشرفته

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بروجرد

ريچاردال دفت

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

‏‫تئوري هاي مديريت پيشرفته‮

‏‫تئوري هاي مديريت پيشرفته‮

ناشر : قلم نوآور

سودابه جليلي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال


تئوري هاي مالي: مديريت مالي پيشرفته

تئوري هاي مالي: مديريت مالي پيشرفته

ناشر : نگاه دانش

جان فردريك وستون

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰۰ ریال

تئوري هاي مالي (مديريت مالي پيشرفته)

تئوري هاي مالي (مديريت مالي پيشرفته)

ناشر : طاعتي

فريبرز كبيري

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

تئوري هاي مالي (مديريت مالي پيشرفته)

تئوري هاي مالي (مديريت مالي پيشرفته)

ناشر : طاعتي

فريبرز كبيري

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال


مجموعه مديريت: همراه با پاسخ تشريحي 93 - 90 مجموعه دروس تخصصي (رياضي و آمار، تئوري هاي مديريت، منابع انساني پيشرفته، رفتار سازماني پيشرفته) استعداد تح

مجموعه مديريت: همراه با پاسخ تشريحي 93 - ...

ناشر : نگاه دانش

حسين جليليان

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

5%
تئوري هاي مديريت پيشرفته

تئوري هاي مديريت پيشرفته

ناشر : فوژان

حسين نوروزي

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۷۵۰۰۰ ریال

تئوري هاي مالي (مديريت مالي پيشرفته)

تئوري هاي مالي (مديريت مالي پيشرفته)

ناشر : ترمه

فريبرز كبيري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


5%
نقد و بررسي تئوري هاي پيشرفته مديريت در جهان فرامدرن

نقد و بررسي تئوري هاي پيشرفته مديريت در ...

ناشر : شهرآشوب

وحيدرضا ميرابي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۴۵۰۰۰ ریال

تئوري هاي مديريت پيشرفته: ويژه آزمون دكتري تخصصي (Ph.D) رشته مديريت

تئوري هاي مديريت پيشرفته: ويژه آزمون دكت ...

ناشر : نگاه دانش

حسين جليليان

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

تئوري هاي مديريت پيشرفته: مجموعه مديريت، مديريت MBA كارشناسي ارشد

تئوري هاي مديريت پيشرفته: مجموعه مديريت، ...

ناشر : تانيش

عليرضا سلامي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال