تحقيق به زبان ساده |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 13


روش تحقيق به زبان ساده و كاربردي ويژه دانشجويان هنر به همراه: نگارش پايان نامه با دفاعيه موفق

روش تحقيق به زبان ساده و كاربردي ويژه دا ...

ناشر : فخراكيا

آناهيتا مقبلي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

روش تحقيق در علم حقوق (به زبان ساده)

روش تحقيق در علم حقوق (به زبان ساده)

ناشر : خرسندي

محمدجواد جاويد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

تحقيق در عمليات به زبان ساده: براي دانشجويان مديريت و حسابداري

تحقيق در عمليات به زبان ساده: براي دانشج ...

ناشر : سخن گستر

فرزانه شهريان

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰ ریال


تحقيق در عمليات به وسيله مثال، به زبان ساده

تحقيق در عمليات به وسيله مثال، به زبان س ...

ناشر : آسمان كبود

مرتضي حبيبي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

تحقيق به زبان ساده

تحقيق به زبان ساده

ناشر : ‏‫جاودانه‬

خديجه كريمي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

روش تحقيق به زبان ساده(نگاه معاصر) *

روش تحقيق به زبان ساده(نگاه معاصر) *

ناشر : نگاه معاصر

مريم صادقي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


روش تحقيق، پروپوزال و پايان نامه نويسي به زبان ساده

روش تحقيق، پروپوزال و پايان نامه نويسي ب ...

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد بوشهر

محمدعلي نيك بخش

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

روش تحقيق به زبان خيلي ساده؛ پژوهش كمي(ويژه دانشجويان و پژوهشگران ارشد سازماني)

روش تحقيق به زبان خيلي ساده؛ پژوهش كمي(و ...

ناشر : دارالفنون

طهمورث حسنقلي پور

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۸۰۰۰ ریال

آموزش روش تحقيق به زبان ساده

آموزش روش تحقيق به زبان ساده

ناشر : سمن

مرتضي كريمي نيا

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال


روش تحقيق؛ به زبان ساده

روش تحقيق؛ به زبان ساده

ناشر : اختر

آرش كتابفروش بدري

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰ ریال

روش تحقيق: (خلاصه مهارت ها و فنون دهگانه علمي و آماري به زبان ساده)...

روش تحقيق: (خلاصه مهارت ها و فنون دهگانه ...

ناشر : فرهنگ پژوهان دانش

اسدالله شمس فلاورجاني

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

روش تحقيق در علم حقوق (به زبان ساده)

روش تحقيق در علم حقوق (به زبان ساده)

ناشر : مخاطب

محمدجواد جاويد

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال