اجرا و بازرسي فني رنگ، عايق، فايرپروف، رفركتوري و اسيدشويي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي: شامل كليه م |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اجرا و بازرسي فني رنگ، عايق، فايرپروف، رفركتوري و اسيدشويي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي: شامل كليه مراحل اجرا، بازرسي، استانداردهاي مورد نياز و تجهيزات اندازه گيري مربوطه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

اجرا و بازرسي فني رنگ، عايق، فايرپروف، ر ...

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

امراله لاري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال