راز موفقيت در كسب و كار و زندگي با نكته هاي جادويي : برگرفته از تفكر جيم ران فيلسوف بزرگ مديريت در ك |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


راز موفقيت در كسب و كار و زندگي با نكته هاي جادويي : برگرفته از تفكر جيم ران فيلسوف بزرگ مديريت در كسب و كار

راز موفقيت در كسب و كار و زندگي با نكته ...

ناشر : پژوهشگر برتر

داتي والترز

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال