رفتار و روابط انساني در مراكز آموزشي- دانشگاهي با تكيه بر مباني اجرايي و كاركردي رفتار سازماني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


رفتار و روابط انساني در مراكز آموزشي- دانشگاهي با تكيه بر مباني اجرايي و كاركردي رفتار سازماني

رفتار و روابط انساني در مراكز آموزشي- دا ...

ناشر : دانشگاه جامع علمي - كاربردي، مركز آموزش علمي - كاربردي علامه طبرسي

ح‍م‍ي‍د م‍ل‍ك‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال