ساختار پمپ‌هاي دنده‌اي مذاب پليمري جهت ايجاد فشار در دستگاه‌هاي اكسترودر پلاستيك |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ساختار پمپ‌هاي دنده‌اي مذاب پليمري جهت ايجاد فشار در دستگاه‌هاي اكسترودر پلاستيك

ساختار پمپ‌هاي دنده‌اي مذاب پليمري جهت ا ...

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

محمدجعفر حسيني شيرازي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال