خواص مكانيكي مواد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 18


آزمون هاي خواص مكانيكي و مقاومت مصالح مواد

آزمون هاي خواص مكانيكي و مقاومت مصالح مو ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي اصفهان، مركز انتشارات

احمد كيواني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

خواص مكانيكي مواد: تغيير شكل مومسان و مكانيسم هاي استحكام دهي مواد مهندسي

خواص مكانيكي مواد: تغيير شكل مومسان و مك ...

ناشر : دانشگاه صنعتي شريف، موسسه انتشارات علمي

علي اكبر اكرامي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

فولاد و چدن و دياگرام ها در خواص مكانيكي مواد (مرجع دانشگاهي)

فولاد و چدن و دياگرام ها در خواص مكانيكي ...

ناشر : مهرپويا مهراس

دپارتمان مهندسي مواد مهرپويا مهراس

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال


خواص مكانيكي مواد: مناسب براي رشته هاي مهندسي مواد، متالورژي، سراميك، و پليمر، دربردارنده سرفصل هاي دروس خواص مكانيكي (1) و (2) رشته مهندسي مواد ...

خواص مكانيكي مواد: مناسب براي رشته هاي م ...

ناشر : دانش پويان جوان

محمدابراهيم ابراهيمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

فولاد و چدن و دياگرام ها در خواص مكانيكي مواد (مرجع دانشگاهي)

فولاد و چدن و دياگرام ها در خواص مكانيكي ...

ناشر : مهرپويا مهراس

دپارتمان مهندسي مواد مهرپويا مهراس

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

كريستالوگرافي و عمليات حرارتي در خواص مكانيكي مواد (مرجع دانشگاهي)

كريستالوگرافي و عمليات حرارتي در خواص مك ...

ناشر : مهرپويا مهراس

دپارتمان مهندسي مواد مهرپويا مهراس

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۱۰۰۰ ریال


خواص مكانيكي و روش هاي آزمايش مواد در متالوژي در توليد "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

خواص مكانيكي و روش هاي آزمايش مواد در مت ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان مكانيك مدرسان برتر

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال

خواص مكانيكي مواد: مناسب براي رشته هاي مهندسي ...‬

خواص مكانيكي مواد: مناسب براي رشته هاي م ...

ناشر : دانش پويان جوان

م‍ح‍م‍داب‍راه‍ي‍م اب‍راه‍ي‍م‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۸۰۰۰ ریال

خواص مكانيكي مواد (متالورژي مكانيكي) مجموعه مهندسي مواد

خواص مكانيكي مواد (متالورژي مكانيكي) مجم ...

ناشر : مهر سبحان

الهه جباري

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال


كريستالوگرافي و عمليات حرارتي در خواص مكانيكي مواد (مرجع دانشگاهي)

كريستالوگرافي و عمليات حرارتي در خواص مك ...

ناشر : مهرپويا مهراس

دپارتمان مهندسي مواد مهرپويا مهراس

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۱۰۰۰ ریال

خواص زيست مواد دنداني: شيميايي،فيزيكي و مكانيكي

خواص زيست مواد دنداني: شيميايي،فيزيكي و ...

ناشر : رويان پژوه

رضا مسائلي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

خواص مكانيكي مواد كارشناسي ارشد

خواص مكانيكي مواد كارشناسي ارشد

ناشر : مدرسان شريف

صابر امين ياوري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال