روش شناسي هنر |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


تحليل حرفه اي: مقام شناسي، نغمه شناسي، بررسي شيوه هاي معناپردازي آيات و ديگر نكات آموزنده هنر تلاوت به روش حرفه اي ها

تحليل حرفه اي: مقام شناسي، نغمه شناسي، ب ...

ناشر : سناگستر

احسان اعتباريان

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۵۰۰۰ ریال

روش شناسي هنر

روش شناسي هنر

ناشر : چاپ و نشر نظر

علي معصومي

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال