انواع عيوب در جوشكاري لوله و راه كارهاي جلوگيري از آنها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


انواع عيوب در جوشكاري لوله و راه كارهاي جلوگيري از آنها

انواع عيوب در جوشكاري لوله و راه كارهاي ...

ناشر : آرنا

سيدمحمد خواهش نيك

قیمت کتاب سیتی : ۹۰۰۰۰ ریال