ايده هاي نو استراتژيك در هزاره سوم |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ايده هاي نو استراتژيك در هزاره سوم

ايده هاي نو استراتژيك در هزاره سوم

ناشر : سيمرغ خراسان

عليرضا ارزيلي

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال