‏‫جنگ اطلاعاتي ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي؛ ماهيت، كاركردها و ابزارهاي مقابله |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫جنگ اطلاعاتي ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي؛ ماهيت، كاركردها و ابزارهاي مقابله

‏‫جنگ اطلاعاتي ايالات متحده عليه جمهوري ...

ناشر : نشر دا

نيما رضايي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال