توسعه منابع انساني در قالب سيستم‌هاي كاري و فرايندهاي سازماني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


توسعه منابع انساني در قالب سيستم‌هاي كاري و فرايندهاي سازماني

توسعه منابع انساني در قالب سيستم‌هاي كار ...

ناشر : سخنوران

كريم مرادي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال