مجموعه جامع و طبقه بندي شده حسابداري دولتي: جامع ترين منبع ويژه دانشجويان مقطع كارشناسي و داوطلبان ك |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مجموعه جامع و طبقه بندي شده حسابداري دولتي: جامع ترين منبع ويژه دانشجويان مقطع كارشناسي و داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد در رشته هاي مديريت دولتي و حسابداري دانشگاه سراسري ، آزاد ، پيام نور :شامل شرح در

مجموعه جامع و طبقه بندي شده حسابداري دول ...

ناشر : كتابخانه فرهنگ

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال