آفات درختان ميوه و مديريت كنترل آنها: شناسائي و بيواكولوژي حشرات، كنه ها و جوندگان (به انضمام اطلس ر |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آفات درختان ميوه و مديريت كنترل آنها: شناسائي و بيواكولوژي حشرات، كنه ها و جوندگان (به انضمام اطلس رنگي)

آفات درختان ميوه و مديريت كنترل آنها: شن ...

ناشر : سپهر

پروانه آزمايش فرد

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰۰ ریال