مديريت شهري و باززنده‌سازي شهري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


مديريت شهري و باززنده‌سازي شهري

مديريت شهري و باززنده‌سازي شهري

ناشر : زرنوشت

محمد فروغي راد

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

مديريت شهري و باززنده‌سازي شهري

مديريت شهري و باززنده‌سازي شهري

ناشر : آذرفر

عليرضا فدوي‌ اردكاني

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال