مصاحبه استخدامي: مفاهيم، روش ها و كاربردها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مصاحبه استخدامي: مفاهيم، روش ها و كاربردها

مصاحبه استخدامي: مفاهيم، روش ها و كاربرد ...

ناشر : موسسه فرهنگي هنري هدايت فرهيختگان جوان

محمدامين زارعي

قیمت کتاب سیتی : ۳۷۵۰۰۰ ریال