2000 تست اقتصاد كلان

2000 تست اقتصاد كلان

ناشر : نگاه دانش

پدیدآور: محسن نظري

۲۰۰۰ سوال چهارگزينه اي اقتصاد كلان ويژه رشته مديريت كليه گرايش ها و مهندسي صنايع

۲۰۰۰ سوال چهارگزينه اي اقتصاد كلان ويژه ...

ناشر : نگاه دانش

پدیدآور: م‍ح‍س‍ن‌ ن‍ظري‌

آزمون تحليلي اقتصاد كلان

آزمون تحليلي اقتصاد كلان

ناشر : راه

پدیدآور: پروانه بهرامي‌زنوز


اصول  علم  اقتصاد (2) (اقتصاد كلان - همراه با سوالات چهارگزينه اي)

اصول علم اقتصاد (2) (اقتصاد كلان - همر ...

ناشر : هوشمند تدبير

پدیدآور: محمد قجر

اصول  علم  اقتصاد (2) (اقتصاد كلان - همراه با سوالات چهارگزينه اي)

اصول علم اقتصاد (2) (اقتصاد كلان - همر ...

ناشر : هوشمند تدبير

پدیدآور: محمد قجر


اصول  علم  اقتصاد (2): اقتصاد كلان همراه با سوالات چهارگزينه اي

اصول علم اقتصاد (2): اقتصاد كلان همراه ...

ناشر : هوشمند تدبير

پدیدآور: محمد قجر

اصول علم اقتصاد (2) (اقتصاد كلان)

اصول علم اقتصاد (2) (اقتصاد كلان)

ناشر : فرهنگ نوين

پدیدآور: محمد قجر

اصول علم اقتصاد (2): اقتصاد كلان

اصول علم اقتصاد (2): اقتصاد كلان

ناشر : هوشمند تدبير

پدیدآور: محمد قجر


اصول علم اقتصاد (۲) اقتصاد كلان

اصول علم اقتصاد (۲) اقتصاد كلان

ناشر : هوشمند تدبير

پدیدآور: فهيمه حسنوي

اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد كلان)

اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد كلان)

ناشر : سيميا

پدیدآور: فرناز وفايي‌ديزجي

اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد كلان): (رشته حسابداري و مديريت)

اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد كلان): (رشته ح ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

پدیدآور: مهدي تقوي