آشنايي با بازار پول و سرمايه

آشنايي با بازار پول و سرمايه

ناشر : هوشمند تدبير

پدیدآور: اكبر باقري

اقتصاد پول و سرمايه: جستارهايي در بازار پول، بازار سرمايه، سيستم مالي، سيستمهاي پولي، ابزارهاي مالي، بورس

اقتصاد پول و سرمايه: جستارهايي در بازار ...

ناشر : پاياب

پدیدآور: ع‍ل‍ي‌ ب‍ش‍ارت‌

بازار پول و سرمايه

بازار پول و سرمايه

ناشر : سروش برتر

پدیدآور: مريم مطهر


بازار پول و سرمايه

بازار پول و سرمايه

ناشر : انتشارات آها

پدیدآور: احمد آقا محمدي

بازار پول و سرمايه

بازار پول و سرمايه

ناشر : تايماز

پدیدآور: مختار رنجبر

بازار پول و سرمايه

بازار پول و سرمايه

ناشر : هوشمند تدبير

پدیدآور: منوچهر حاضر


بازار پول و سرمايه

بازار پول و سرمايه

ناشر : هوشمند تدبير

پدیدآور: محمدرضا بختياري

بازار پول و سرمايه : جستارهايي در بازار پول- بازار سرمايه – سيستم مالي- سياستهاي پولي- ابزارهاي مالي- بورس

بازار پول و سرمايه : جستارهايي در بازار ...

ناشر : ‏‫ نيرسان‮‬

پدیدآور: ع‍ل‍ي‌ ب‍ش‍ارت‌

پاشنه آشيل سرمايه داري : پول كثيف و چگونگي احياي نظام بازار آزاد

پاشنه آشيل سرمايه داري : پول كثيف و چگون ...

ناشر : انتشارات دنياي اقتصاد

پدیدآور: ري‍م‍ون‍د وي‍ل‍ي‍ام‌ ب‍ي‍ك‍ر


روش هاي تامين مالي از طريق ابزارهاي نوين مبتني بر بدهي در بازار پول و سرمايه ايران- بخش كشاورزي

روش هاي تامين مالي از طريق ابزارهاي نوين ...

ناشر : وزارت جهاد كشاورزي، معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي ، مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات

پدیدآور: ليلا عزيزي

‏‫ضد پول شويي در بازار سرمايه

‏‫ضد پول شويي در بازار سرمايه

ناشر : اكبر صفدري

پدیدآور: اكبر صفدري

‏‫كتاب جامع بازار پول و سرمايه بين المللي‮‬

‏‫كتاب جامع بازار پول و سرمايه بين الملل ...

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد قائنات

پدیدآور: اكبر باقري