‏‫موفقيت مديريت ارتباط با مشتري از دريچه مديريت دانش‮‬ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫موفقيت مديريت ارتباط با مشتري از دريچه مديريت دانش‮‬

‏‫موفقيت مديريت ارتباط با مشتري از دريچه ...

ناشر : فراگيران سينا

محمدجواد فرهادي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال