مديريت ارتباط با مشتري: از نظريه تا اجرا (CRM همراه با بررسي راه حل هاي نرم افزاري) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


15%
مديريت ارتباط با مشتري: از نظريه تا اجرا (CRM همراه با بررسي راه حل هاي نرم افزاري)

مديريت ارتباط با مشتري: از نظريه تا اجرا ...

ناشر : نياز دانش

آسيه ناظمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۴۷۵۰۰ ریال