مديريت استراتژيك برند |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


مديريت استراتژيك برند

مديريت استراتژيك برند

ناشر : نورا

علي رستمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال

مديريت استراتژيك برند

مديريت استراتژيك برند

ناشر : سيته

كوين لين كلر

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

15%
مديريت استراتژيك برند

مديريت استراتژيك برند

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

كامبيز حيدرزاده

قیمت کتاب سیتی : ۲۷۲۰۰۰۰ ریال