اين كتاب بر گرفته از پايان نامه خانم ده پوياد با عنوان«آزمون كارايي شكل ضعيف بورس اوراق بهادار تهران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اين كتاب بر گرفته از پايان نامه خانم ده پوياد با عنوان«آزمون كارايي شكل ضعيف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي» است.اين كتاب بر گرفته از پايان نامه خانم ده پوياد با عنوان«آزمون كا

اين كتاب بر گرفته از پايان نامه خانم ده ...

ناشر : انتشارات ئه وين

رضا رضايي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال