حقوق ساختمان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 8


حقوق كاربردي تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي، املاك و ساختمان هاي فاقد سند رسمي بر اساس قانون جديد و رويه قضايي (مواد 147 و 148 اصلاحي ثبت)

حقوق كاربردي تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراض ...

ناشر : جاودانه

عباس بشيري

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسئوليت سازندگان و ناظرين ساختمان در حقوق ايران

مسئوليت سازندگان و ناظرين ساختمان در حقو ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، حوزه معاونت پژوهش و فناوري

عبدالمحمد افروغ

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال

حقوق ثبت اسناد و املاك و شرح قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

حقوق ثبت اسناد و املاك و شرح قانون تعيين ...

ناشر : سرزمين اهورايي

نادر عليزاده ثابت

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال


حقوق ساختمان

حقوق ساختمان

ناشر : مجد

غلامرضا كاميار

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

حقوق، جزا ساختمان

حقوق، جزا ساختمان

ناشر : چالش

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مسئوليت مدني مالك ساختمان در حقوق ايران

مسئوليت مدني مالك ساختمان در حقوق ايران

ناشر : جوهر حيات

عابدين ياري

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال


جرايم و تخلفات مهندسي ساختمان در حقوق ايران

جرايم و تخلفات مهندسي ساختمان در حقوق اي ...

ناشر : حقوقي

محمد فلاح

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

مباني و مسئوليت مدني مهندسين ساختمان در حقوق موضوعي ايران با تكيه در ساختمان‌سازي با فناوري‌هاي نوين

مباني و مسئوليت مدني مهندسين ساختمان در ...

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

منصور صمدزاده قره‌قيه

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال