مهارت هاي مديريت رسانه : به همراه فصلي در باب مهارت هاي مديريت رسانه هاي جديد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مهارت هاي مديريت رسانه : به همراه فصلي در باب مهارت هاي مديريت رسانه هاي جديد

مهارت هاي مديريت رسانه : به همراه فصلي د ...

ناشر : فوژان

وحيد خاشعي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال