نظريه ها و روش هاي اندازه گيري و ارزيابي IRT (مقطع دكترا) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


نظريه ها و روش هاي اندازه گيري و ارزيابي IRT (مقطع دكترا)

نظريه ها و روش هاي اندازه گيري و ارزيابي ...

ناشر : سنجش و دانش

گروه مولفين سنجش و دانش

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال