ترجمه و مترجم: آموزش اصول و قواعد اساسي ترجمه: درسنامه اي قابل استفاده براي استادان، مترجمان مبتدي، |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


ترجمه و مترجم: آموزش اصول و قواعد اساسي ترجمه: درسنامه اي قابل استفاده براي استادان، مترجمان مبتدي، دانشجويان ...

ترجمه و مترجم: آموزش اصول و قواعد اساسي ...

ناشر : شركت به نشر

غلامرضا رشيدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال