منشور كوروش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 7


منم كوروش، شاه جهان: به ضميمه ي متن كامل منشور جهاني كوروش

منم كوروش، شاه جهان: به ضميمه ي متن كامل ...

ناشر : مهرراوش

صادق حيدري نيا

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰ ریال

منشور كوروش = cyrus cylinde

منشور كوروش = cyrus cylinde

ناشر : ارس

افشين بختيار

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال

منشور كوروش

منشور كوروش

ناشر : الينا

مرضيه شيرواني

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰ ریال


ترجمه كتيبه هاي هخامنشي: تخت جمشيد، نقش رستم، پاسارگاد، بيستون، شوش، به انضمام منشور كوروش

ترجمه كتيبه هاي هخامنشي: تخت جمشيد، نقش ...

ناشر : فاتحان راه دانش

محسن ضيايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

سه متن كهن: سنگ نوشتة بيستون، حماسه گيل گمش، منشور كوروش

سه متن كهن: سنگ نوشتة بيستون، حماسه گيل ...

ناشر : شهر پدرام

ح‍ي‍در ش‍ج‍اع‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

منشور كوروش

منشور كوروش

ناشر : آواي رعنا

محمد عامل محرابي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


منشور كوروش

منشور كوروش

ناشر : نماد

محمد عامل محرابي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال