استاندارد زيرساخت مراكز داده TIA - 942 (Data center) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


استاندارد زيرساخت مراكز داده TIA - 942 (Data center)

استاندارد زيرساخت مراكز داده TIA - 942 ( ...

ناشر : كانون نشر علوم

فرزانه شوقي ليسار

قیمت کتاب سیتی : ۲۴۵۰۰۰ ریال