تامين برق درجهان آينده‏‫: بدون شبكه، بدون نيروگاه ، بدون آلودگي هوا و ( بدون سوخت هاي فسيلي و تجديد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تامين برق درجهان آينده‏‫: بدون شبكه، بدون نيروگاه ، بدون آلودگي هوا و ( بدون سوخت هاي فسيلي و تجديد ناپذير)‮‬

تامين برق درجهان آينده‏‫: بدون شبكه، بدو ...

ناشر : تبلور دانش

ع‍ب‍اس دس‍ت‍گ‍اه

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال