رفتار مصرف كننده و استراتژي بازاريابي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


رفتار مصرف كننده و استراتژي بازاريابي

رفتار مصرف كننده و استراتژي بازاريابي

ناشر : نورا

ج. پل پ‍ي‍ت‍ر

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

10%
رفتار مصرف كننده و استراتژي بازاريابي

رفتار مصرف كننده و استراتژي بازاريابي

ناشر : فوژان

حسين نوروزي

قیمت کتاب سیتی : ۳۴۲۰۰۰۰ ریال