شناخت و بررسي ريسك‌هاي موجود در پروژه‏‌هاي مرمت ابنيه‏ تاريخي و پاسخ به آنها |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


شناخت و بررسي ريسك‌هاي موجود در پروژه‏‌هاي مرمت ابنيه‏ تاريخي و پاسخ به آنها

شناخت و بررسي ريسك‌هاي موجود در پروژه‏‌ه ...

ناشر : انتشارات نوروزي

سيدعليرضا پورمرادي

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال