اصول و مباني مديريت بحران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


اصول و مباني مديريت بحران

اصول و مباني مديريت بحران

ناشر : موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي هلال ايران

كتايون جهانگيري

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

مقدمه اي بر اصول و مباني مديريت بحران

مقدمه اي بر اصول و مباني مديريت بحران

ناشر : روناس

غلامرضا اسدپور

قیمت کتاب سیتی : ۴۲۰۰۰ ریال

اصول و مباني طراحي ساختمان: مراكز مديريت بحران (ساختمانهاي حساس)

اصول و مباني طراحي ساختمان: مراكز مديريت ...

ناشر : فرهنگ شناسي

نعمت حسني

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال