شهروند الكترونيك و شهر هوشمند |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


شهروند الكترونيك و شهر هوشمند

شهروند الكترونيك و شهر هوشمند

ناشر : انتشارات شريف زاده

عليرضا عزيزي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال