آثار قراردادهاي الكترونيكي در حقوق ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آثار قراردادهاي الكترونيكي در حقوق ايران

آثار قراردادهاي الكترونيكي در حقوق ايران

ناشر : هزار رنگ

محمد كريمخاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال