اصول حسابداري (۱) رشته حسابداري، مديريت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 15


اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد كلان): (رشته حسابداري و مديريت)

اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد كلان): (رشته ح ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

مهدي تقوي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰۰ ریال

اصول حسابرسي ۱: براي رشته هاي حسابداري، مديريت، بانكداري، اقتصاد

اصول حسابرسي ۱: براي رشته هاي حسابداري، ...

ناشر : نگين سبلان

ن‍س‍ري‍ن خ‍داب‍خ‍ش‍ي ه‍ف‍ش‍ج‍ان‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اصول حسابداري موسسات خدماتي و بازرگاني : رشته حسابداري ،مديريت وكسب وكار

اصول حسابداري موسسات خدماتي و بازرگاني : ...

ناشر : آوش

علي محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


اصول حسابرسي ۱:  رشته هاي حسابداري و مديريت (كليه رشته ها)

اصول حسابرسي ۱: رشته هاي حسابداري و مدي ...

ناشر : نشر هاوژين

محمد مخلصيان كوشكوه

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

اصول حسابداري ۱ تدوين شده براي رشته هاي حسابداري، مديريت، اقتصاد و ساير رشته هاي مالي در مقاطع مختلف

اصول حسابداري ۱ تدوين شده براي رشته هاي ...

ناشر : انتشارات نوآوران دانش

فرشاد زارعي مجد

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

كتاب تحليلي اصول حسابداري ۳ (ويژه دانشجويان رشته حسابداري - اقتصاد - مديريت بازرگاني - مديريت دولتي - مديريت جهانگردي)

كتاب تحليلي اصول حسابداري ۳ (ويژه دانشجو ...

ناشر : انتشارات راه

يوسف قنبري

قیمت کتاب سیتی : ۱۹۰۰۰۰ ریال


اصول علم اقتصاد (1) (اقتصاد خرد) به همراه پاسخ هاي تشريحي براساس كتاب: جمشيد پژويان ويژه ي دانشجويان رشته هاي حسابداري - مديريت و اقتصاد دانشگاه پيام

اصول علم اقتصاد (1) (اقتصاد خرد) به همرا ...

ناشر : فرانما

مهدي محمدپورقاضي جهاني

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

اصول حسابداري 1: براساس مصوبات شواريعالي برنامه ريزي تدوين شده براي رشته هاي حسابداري - اقتصاد - مديريت و ساير رشته هاي مالي در مقاطع مختلف

اصول حسابداري 1: براساس مصوبات شواريعالي ...

ناشر : دانش نگار

سيدكاظم ابراهيمي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

راهنما و بانك سوالات امتحاني اصول علم اقتصاد (2) (اقتصاد كلان) (رشته هاي مديريت - حسابداري)

راهنما و بانك سوالات امتحاني اصول علم اق ...

ناشر : خردمندان

سيدولي الله ميرحسيني

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال


اصول حسابداري (۱) رشته حسابداري، مديريت

اصول حسابداري (۱) رشته حسابداري، مديريت

ناشر : آوش

علي محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

اصول حسابداري (1): مورد استفاده رشته هاي حسابداري - مديريت - اقتصاد و ساير رشته هاي رتبط و علاقه مندان به حسابداري

اصول حسابداري (1): مورد استفاده رشته هاي ...

ناشر : قلم نامه ايلام

بهمن سرتنگي

قیمت کتاب سیتی : ۶۳۰۰۰ ریال

راهنما و نمونه سوالات اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد كلان): رشته هاي حسابداري، مديريت و اقتصاد

راهنما و نمونه سوالات اصول علم اقتصاد 2 ...

ناشر : فروزش

مهرانگيز صفري

قیمت کتاب سیتی : ۴۶۰۰۰ ریال