نشانه شناسي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 95


بيولوژي نص: نشانه شناسي و تفسير قرآن

بيولوژي نص: نشانه شناسي و تفسير قرآن

ناشر : پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

عليرضا قائمي نيا

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

از نشانه هاي تصويري تا متن به سوي نشانه شناسي ارتباط ديداري

از نشانه هاي تصويري تا متن به سوي نشانه ...

ناشر : نشر مركز

بابك احمدي

قیمت کتاب سیتی : ۹۸۵۰۰۰ ریال

نشانه شناسي موسيقي تعزيه

نشانه شناسي موسيقي تعزيه

ناشر : هزاره ققنوس

تهمينه فتح اللهي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال


نشانه شناسي: قدم اول

نشانه شناسي: قدم اول

ناشر : پرديس دانش

پل كابلي

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

آشنايي با اختلالات شخصيت و انواع آن (دليل برخي از رفتارهاي اطرافيان ما چيست؟) : (نشانه ها، سبب شناسي، شناسايي آن ها در روابط بين فردي، زوجي و درماني) ...

آشنايي با اختلالات شخصيت و انواع آن (دلي ...

ناشر : انتشارات علوم و فنون پزشكي اهواز

نرگس حيدريان فر

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

معنا به مثابه تجربه زيسته: گذر از نشانه شناسي كلاسيك به نشانه شناسي با دورنماي پديدارشناختي

معنا به مثابه تجربه زيسته: گذر از نشانه ...

ناشر : سخن

مرتضي بابك معين

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۵۰۰۰ ریال


نشانه شناسي و شعر

نشانه شناسي و شعر

ناشر : نشر نويسه پارسي

مسعود آلگونه جونقاني

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰۰ ریال

آيينه: هويّت ايراني در آثار سيمين دانشور از منظر نشانه شناسي

آيينه: هويّت ايراني در آثار سيمين دانشور ...

ناشر : ديباچه

‏‫مريم‬ ‏‫رضايي راد‬

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

نشانه شناسي اجتماعي از نظريه تا كاربرد: بازنمود چندوجهي رويكرد نشانه شناسي اجتماعي به موضوع ارتباط در عصر حاضر

نشانه شناسي اجتماعي از نظريه تا كاربرد: ...

ناشر : مارليك

عليرضا محسني

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال


‏‫نقوش ضرب شده سكه در دوره قاجار( با رويكرد نشانه شناسي)‮

‏‫نقوش ضرب شده سكه در دوره قاجار( با روي ...

ناشر : آريا دانش

لاله برون

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

نشانه شناسي تئاتر و درام

نشانه شناسي تئاتر و درام

ناشر : نشر قطره

فرزان سجودي

قیمت کتاب سیتی : ۸۸۰۰۰۰ ریال

نشانه شناسي و زيباشناسي سينما

نشانه شناسي و زيباشناسي سينما

ناشر : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سروش)

مسعود اوحدي

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال