حوزه هاي جامعه شناسي (2) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 25


مفاهيم و حوزه هاي اساسي در جامعه شناسي

مفاهيم و حوزه هاي اساسي در جامعه شناسي

ناشر : كتاب يار مهربان

حسين صنعتي

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

بانك سوالات حوزه هاي جامعه شناسي: ويژه داوطلبان كنكور ارشد مجموعه علوم اجتماعي؛ گرايش جامعه شناسي

بانك سوالات حوزه هاي جامعه شناسي: ويژه د ...

ناشر : انديشه احسان

حسين صنعتي

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰۰ ریال

مفاهيم حوزه هاي مختلف جامعه شناسي: مجموعه علوم اجتماعي: كارشناسي ارشد

مفاهيم حوزه هاي مختلف جامعه شناسي: مجموع ...

ناشر : مهر سبحان

اصغر كاظمي

قیمت کتاب سیتی : ۲۹۰۰۰ ریال


حوزه هاي جامعه شناسي: مجموعه دروس تخصصي علوم اجتماعي

حوزه هاي جامعه شناسي: مجموعه دروس تخصصي ...

ناشر : مكتب ماهان

علي اصغر رحمتي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال

حوزه هاي جامعه شناسي وپژه داوطلبان آزمون هاي استخدامي

حوزه هاي جامعه شناسي وپژه داوطلبان آزمون ...

ناشر : آرسا

پريسا حاج كرمي

قیمت کتاب سیتی : ۵۴۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوال هاي كارشناسي ارشد علوم اجتماعي: برنامه ريزي و رفاه اجتماعي (مفاهيم حوزه هاي مختلف جامعه شناسي)

مجموعه سوال هاي كارشناسي ارشد علوم اجتما ...

ناشر : پردازش

گروه مولفين

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال


كليد واژه هاي تخصصي موضوعي دو حوزه ي جامعه شناسي (مباني جامعه شناسي، نظريه هاي جامعه شناسي) انگليسي - فارسي

كليد واژه هاي تخصصي موضوعي دو حوزه ي جام ...

ناشر : جامعه شناسان

اعظم خطيبي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

حوزه هاي جامعه شناسي (2)

حوزه هاي جامعه شناسي (2)

ناشر : سنجش و دانش

عليرضا رضازاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

كليد واژه هاي تخصصي موضوعي سه حوزه ي جامعه شناسي (جامعه شناسي ارتباطات جمعي، جامعه شناسي انحرافات و روش تحقيق) انگليسي - فارسي

كليد واژه هاي تخصصي موضوعي سه حوزه ي جام ...

ناشر : جامعه شناسان

اعظم خطيبي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال


مجموعه سوال هاي كارشناسي ارشد علوم اجتماعي - مطالعات آمريكاي شمالي (مفاهيم حوزه هاي مختلف جامعه شناسي)

مجموعه سوال هاي كارشناسي ارشد علوم اجتما ...

ناشر : پردازش

گروه مولفين

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد علوم اجتماعي - جامعه شناسي انقلاب اسلامي (مفاهيم حوزه هاي مختلف جامعه شناسي)

مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد علوم اجتماع ...

ناشر : پردازش

گروه مولفين انتشارات پردازش

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال

مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد علوم اجتماعي (مفاهيم حوزه هاي مختلف جامعه شناسي)

مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد علوم اجتماع ...

ناشر : پردازش

فتاح حاتمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال