راهكارهاي پايدارسازي ديواره خاكي گودبرداري به روش ميخ كوبي: (مورد مطالعه: ساختمان بازرگاني) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


راهكارهاي پايدارسازي ديواره خاكي گودبرداري به روش ميخ كوبي: (مورد مطالعه: ساختمان بازرگاني)

راهكارهاي پايدارسازي ديواره خاكي گودبردا ...

ناشر : راز نهان

رامين ارفعي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال