كاربرد روش هاي رياضي و الگوريتم هاي فراابتكاري در بهينه سازي غيرخطي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كاربرد روش هاي رياضي و الگوريتم هاي فراابتكاري در بهينه سازي غيرخطي

كاربرد روش هاي رياضي و الگوريتم هاي فراا ...

ناشر : ‏‫ ناقوس

احمد نريماني

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال