اصول و مباني حسابداري

اصول و مباني حسابداري

ناشر : سازمان مديريت صنعتي

پدیدآور: پرويز بختياري

اصول و مباني حسابداري

اصول و مباني حسابداري

ناشر : هادي كريمي

پدیدآور: هادي كريمي

اصول و مباني حسابداري

اصول و مباني حسابداري

ناشر : ننشر ياران مهدي‏‫(عج)‬

پدیدآور: حسن قدرتي


اصول و مباني حسابداري ۱و۲

اصول و مباني حسابداري ۱و۲

ناشر : اديبان روز

پدیدآور: عليرضا مقدم سردروديان

اصول و مباني حسابداري ۲ : مفاهيم ميانه: طراحي سيستمهاي حسابداري...

اصول و مباني حسابداري ۲ : مفاهيم ميانه: ...

ناشر : انديشه‌هاي گوهربار

پدیدآور: علي هزاوه

اصول و مباني حسابداري پيشرفته

اصول و مباني حسابداري پيشرفته

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي اصفهان، مركز انتشارات

پدیدآور: مهدي خاشعي


اصول و مباني حسابداري مخصوص بازار كار

اصول و مباني حسابداري مخصوص بازار كار

ناشر : انتشارات سيد آقا

پدیدآور: حميد كوشاري

اصول و مباني حسابداري(كاربردي)

اصول و مباني حسابداري(كاربردي)

ناشر : ديباگران تهران

پدیدآور: راضيه رضايي

ديدگاه هاي نوين در اصول و مباني حسابداري مديريت

ديدگاه هاي نوين در اصول و مباني حسابداري ...

ناشر : نويسندگان آزاد

پدیدآور: رفعت كرمي‌مهر