دانش مسائل روز مديريت (مفاهيم، ابزارها و كاربردها) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


دانش مسائل روز مديريت (مفاهيم، ابزارها و كاربردها)

دانش مسائل روز مديريت (مفاهيم، ابزارها و ...

ناشر : توفيق دانش

سعيد شهبازمرادي

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال