آتش كاري در معادن: شناخت مواد منفجره حفر چال، خرج گذاري، مواد منفجره ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آتش كاري در معادن: شناخت مواد منفجره حفر چال، خرج گذاري، مواد منفجره ايران

آتش كاري در معادن: شناخت مواد منفجره حفر ...

ناشر : جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير

رحمت الله استوار

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۰۰۰۰ ریال