تكنولوژي بتن و آزمايشگاه |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 6


آزمايشگاه تكنولوژي بتن

آزمايشگاه تكنولوژي بتن

ناشر : سنجش و دانش

پويا كاوندي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

‏‫مجموعه آزمايش هاي مكانيك خاك، تكنولوژي بتن و قير و آسفالت‮‬‏‫: (قابل استفاده براي دانشجويان رشته عمران و راه سازي و آزمايشگاه ها)‮‬

‏‫مجموعه آزمايش هاي مكانيك خاك، تكنولوژي ...

ناشر : جهان بين

محمد رضاپوران قهفرخي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

آزمايشگاه تكنولوژي بتن و كاربرد نانوتكنولوژي در بتن

آزمايشگاه تكنولوژي بتن و كاربرد نانوتكنو ...

ناشر : سيماي دانش

عليرضا زماني نوري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


تكنولوژي بتن و آزمايشگاه

تكنولوژي بتن و آزمايشگاه

ناشر : سنجش و دانش

حميد عبداله نيا

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

آزمايشگاه تكنولوژي بتن

آزمايشگاه تكنولوژي بتن

ناشر : دانشگاه حكيم سبزواري

حميد اسكندري نداف

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

تكنولوژي بتن و آزمايشگاه

تكنولوژي بتن و آزمايشگاه

ناشر : آذر

محمودرضا كي منش

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال