اصول و مباني سازمان و مديريت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 26


اصول تنظيم و كنترل بودجه دولت: همراه با مباني بودجه ريزي مبتني بر عملكرد مصوب سازمان برنامه و بودجه كشورمبتني بر مقررات قانون مديريت خدمات كشوري و آئين نامه اجرايي آن هماهنگ با سرفصل هاي مصوب شوراي عا

اصول تنظيم و كنترل بودجه دولت: همراه با ...

ناشر : مجال

ن‍اص‍ر ف‍ولادي ن‍س‍ب

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني سازمان و مديريت

اصول و مباني سازمان و مديريت

ناشر : آثار فكر

پگاه باباخانلو

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

‏‫اصول مديريت مباني سازمان و مديريت‮‬

‏‫اصول مديريت مباني سازمان و مديريت‮‬

ناشر : انتشارات شيل

سيدهادي ميرفردوس

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


اصول و مباني سازمان و مديريت: ويژه داوطلبان آزمون هاي استخدامي

اصول و مباني سازمان و مديريت: ويژه داوطل ...

ناشر : آرسا

شاهرخ بيگي

قیمت کتاب سیتی : ۵۷۰۰۰۰ ریال

‏‫اصول، مباني و تئوري هاي سازمان و مديريت رفتار سازماني

‏‫اصول، مباني و تئوري هاي سازمان و مديري ...

ناشر : خط سوم

امين حسنوند

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰ ریال

تست آموز سنا اصول و مباني سازمان و مديريت

تست آموز سنا اصول و مباني سازمان و مديري ...

ناشر : انتشارات علمي سنا

هادي طغياني

قیمت کتاب سیتی : ۳۴۰۰۰۰ ریال


اصول سرپرستي سازمان، قابل استفاده دروس: مديريت و سرپرستي - اصول سرپرستي و سرپرستي سازمان، مباحث مديريت و سرپرستي سازمان مشتمل بر: مباني، مفاهيم، اصول

اصول سرپرستي سازمان، قابل استفاده دروس: ...

ناشر : موسسه علمي دانش پژوهان برين

سيدرسول موسويان

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال

آزمون اصول و مباني مديريت در سازمان ورزشي

آزمون اصول و مباني مديريت در سازمان ورزش ...

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

پ‍ژم‍ان ع‍ب‍اد

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني سازمان و مديريت

اصول و مباني سازمان و مديريت

ناشر : علوم و فنون معين

محمدعلي ژيرافر

قیمت کتاب سیتی : ۴۴۹۰۰۰ ریال


درسنامه اصول و مباني سازمان و مديريت

درسنامه اصول و مباني سازمان و مديريت

ناشر : گروه تاليفي دكتر خليلي

بهمن خسروي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني مديريت مشاركتي در سازمان

اصول و مباني مديريت مشاركتي در سازمان

ناشر : مهرداد نوري كوپايي

مهرداد نوري كوپايي

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال

اصول و مباني سازمان و مديريت

اصول و مباني سازمان و مديريت

ناشر : آثار نفيس

علي اميدي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال