اقتصاد اشتراكي : اقتصاد مردم محور و فراتر از مالكيت |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


اقتصاد اشتراكي : اقتصاد مردم محور و فراتر از مالكيت

اقتصاد اشتراكي : اقتصاد مردم محور و فرات ...

ناشر : رياست جمهوري، معاونت علمي و فناوري، مركز روابط عمومي و اطلاع رساني، دانش بنيان فناور

مهدي محمدي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال