توانمندسازي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 264


درآمدي بر توانمندسازي اجتماعات محلي شهري

درآمدي بر توانمندسازي اجتماعات محلي شهري

ناشر : سخنوران

رسول حيدري سورشجاني

قیمت کتاب سیتی : ۷۰۰۰۰۰ ریال

توانمندسازي بانوان در همسرداري : چگونه زن رؤيايي همسرم شوم؟

توانمندسازي بانوان در همسرداري : چگونه ز ...

ناشر : رشد فرهنگ

زهره عباسي

قیمت کتاب سیتی : ۳۳۰۰۰۰ ریال

‏‫ EFQM و نقش آن در توانمندسازي روانشناختي و فرسودگي شغلي كاركنان ‬

‏‫ EFQM و نقش آن در توانمندسازي روانشناخ ...

ناشر : سنجش و دانش

داود همتيان خياط

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


راه كارهاي توانمندسازي مغز

راه كارهاي توانمندسازي مغز

ناشر : بهجت

منوچهر شادان

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

توانبخشي مبتني بر جامعه راهنماي CBR (سازمان بهداشت جهاني): مولفه توانمندسازي

توانبخشي مبتني بر جامعه راهنماي CBR (ساز ...

ناشر : سازمان بهزيستي كشور

محسن ايرواني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مدرسه محوري و توانمندسازي مديران مدارس

مدرسه محوري و توانمندسازي مديران مدارس

ناشر : عليم نور

سمانه شيرزاد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


اصول و مباني توانمندسازي محلات هدف برنامه هاي نوسازي و بهسازي شهري (سكونتگاههاي غير رسمي و بافتهاي فرسوده)

اصول و مباني توانمندسازي محلات هدف برنام ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري

رحيم سرور

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

تاثير ابعاد ساختار سازماني بر توانمندسازي كاركنان

تاثير ابعاد ساختار سازماني بر توانمندساز ...

ناشر : انتشارات نوآوران دانش

عباسعلي صمديان برزكي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

توانمندسازي روانشناختي زنان سرپرست خانوار

توانمندسازي روانشناختي زنان سرپرست خانوا ...

ناشر : انتشارات آكادميك

پروين صدقي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال


توانمندسازي منابع انساني

توانمندسازي منابع انساني

ناشر : دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري

صمد باراني بناب

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آشنايي معلمان با نحوه توانمندسازي و درمان اختلالات يادگيري دانش آموزان

آشنايي معلمان با نحوه توانمندسازي و درما ...

ناشر : زانكو

مژگان شلماشي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

تاثير توانمندسازي روانشناختي بر رضايت شغلي معلمان (برگرفته از رويكرد دكتر شفيع آبادي)

تاثير توانمندسازي روانشناختي بر رضايت شغ ...

ناشر : همراه دانش

محبوبه واعظي

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال