قانون برات، سفته و چك در جمهوري اسلامي ايران (مشتمل بر قوانين و آيين نامه هاي معتبر مربوط به آن) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


قانون برات، سفته و چك در جمهوري اسلامي ايران (مشتمل بر قوانين و آيين نامه هاي معتبر مربوط به آن)

قانون برات، سفته و چك در جمهوري اسلامي ا ...

ناشر : نقش انديشه

بابك سعيد

قیمت کتاب سیتی : ۳۲۰۰۰ ریال