قوانين و مقررات استخدامي : قانون مديريت خدمات كشوري، قانون استخدام كشوري... |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 4


15%
قوانين و مقررات استخدامي: قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام كشوري، استخدام شركت هاي دولتي، استخدام پيماني ...

قوانين و مقررات استخدامي: قانون مديريت خ ...

ناشر : نشر ديدار

جهانگير منصور

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۷۵۰۰ ریال

قوانين و مقررات استخدامي : قانون مديريت خدمات كشوري، قانون استخدام كشوري...

قوانين و مقررات استخدامي : قانون مديريت ...

ناشر : انديشه عصر

ابراهيم مشعوف

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

قوانين و مقررات استخدامي‏‫: قانون مديريت خدمات كشوري استخدام كشوري - استخدام كشوري- استخدام شركت هاي دولتي - استخدام پيماني ...‍‬

قوانين و مقررات استخدامي‏‫: قانون مديريت ...

ناشر : نشر ديدار

جهانگير منصور

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال


قوانين و مقررات استخدامي: قانون مديريت خدمات كشوري٬ استخدام كشوري- استخدام شركت هاي دولتي ...

قوانين و مقررات استخدامي: قانون مديريت خ ...

ناشر : نشر ديدار

منصور جهانگير

قیمت کتاب سیتی : ۱۴۰۰۰۰ ریال